Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch

Activiteiten in Nederland


Stichting Soz Fonds probeert via de activiteiten in Nederland gehandicapte kinderen in Koerdistan (zie onze activiteiten in Koerdistan) te ondersteunen. We doen dit door in Nederland geld en goederen in te zamelen, voorlichting te geven en kennis over het Nederlandse speciale onderwijs voor de Koerdische scholen te verzamelen.

Inzameling

Op 29 november 2008 was er een Koerdisch feest in Amstelveen. Er was Koerdische muziek en dans en er waren Koerdische gerechten. Verder werd er informatie gegeven over het Hiwaproject en sprak Mient Jan Faber. De opbrengst van het feest komt voor 100% ten goede aan het Hiwaproject

Op 18 november 2006 hebben we een informatieve en culturele bijeenkomst georganiseerd ter bekendmaking van Stichting Soz Fonds en als geldinzamelingsactie voor het Samalproject. In de nieuwsbrief uit december 2006 kunt u een verslag van deze bijeenkomst vinden. U kunt ook foto's van de bijeenkomst bekijken.
Inmiddels is het Samalproject uitgevoerd, kijk op onze activiteiten in Koerdistan.
Het NCDO heeft het bedrag dat we hebben ontvangen voor dit project verdubbeld. 

foto met ambassadeur

Bestuur Soz Fonds met Iraakse ambassadeur


De ambassadeur van Irak in Nederland, de heer Siamand Banaa (in het midden op bovenstaande foto), was ook aanwezig op de bijeenkomst van 18 november 2006. Hij was enthousiast geraakt over het Soz Fonds tijdens onze bezoeken aan de ambassade. Hij heeft ons zijn steun in Nederland en in Koerdistan toegezegd. 

We bezochten een vertegenwoordiger van Dedicon (voorheen Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken, www.dedicon.nl) die ons drie gebruikte braillemachines en een grote hoeveelheid braillepapier gaf voor de Runakyschool. 

Verder hebben we van particulieren leermiddelen en speciaal speelgoed gekregen voor de kinderen van de drie scholen. We legden contact met Rozas Travel die voor ons deze goederen wil vervoeren. 

Voorlichting

Tijdens het feest op 18 november 2006 is voorlichting gegeven over het Soz Fonds en het Samalproject dat toen liep. Ook werd er een lezing gehouden over de geschiedenis van Koerdistan.

Verder zijn we begonnen met het geven van voorlichting op scholen. Er is inmiddels voorlichting gegeven op de Joost van den Vondelschool in Amstelveen. De kinderen van deze school hebben tekeningen gemaakt, die later overhandigd zijn aan de kinderen van de Koerdische scholen.

Kinderen van de school Hiwa bekijken de tekeningen uit Nederland


Kennis verzamelen over Nederlandse onderwijs 


We hebben gespecialiseerde scholen, instellingen en een congres in Nederland bezocht om informatie en praktische adviezen te krijgen. We willen hiermee de ontwikkeling van het speciale onderwijs in Koerdistan stimuleren. Klik op de scholen Hiwa voor dove en slechthorende kinderen, Awat voor verstandelijk gehandicapte kinderen of Runaky voor blinde en slechtziende kinderen onder kennisuitwisseling om te kijken wat we precies per school gedaan hebben.

In 2009 zijn medewerkers van het Nederlandse expertisecentrum voor doven en slechthorenden Kentalis, het vroegere Viataal, samen met de voorzitster van het Soz Fonds naar Koerdistan gegaan, om de leerkrachten van dovenscholen uit 4 steden een week lang te trainen, het Hiwaproject. De gemeente Amstelveen heeft hiervoor een subsidie toegekend van € 5000.