Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch
AWAT: school voor verstandelijk gehandicapte kinderen

Informatie over de school
De school Awat in Sulamanya is opgericht in 1984. Op dit moment wordt er aan 38 leerlingen onderwezen. Helaas staan er nog 30 kinderen uit de omgeving van Sulamanya op de wachtlijst. Er is te weinig capaciteit bij het busvervoer om deze kinderen dagelijks te halen en te brengen en het ontbreekt aan een mogelijkheid om hen bij de school te laten wonen.

Awat: kinderen
kinderen van Awat


Opknappen en inrichten van de school
De school is gehuisvest in een oud gebouw dat niet voldeed aan de eisen voor dit speciale onderwijs. Er was geen speelgoed dat geschikt is voor gehandicapte kinderen. De keuken en de eetruimte waren ongezellig en voldeden niet aan praktische en hygiënische eisen. Ze werden daardoor niet gebruikt.
De keuken en eetkamer zijn nu opgeknapt. In de keuken zijn nieuwe kasten en een nieuw aanrecht gekomen, het fornuis is gerepareerd en er is nieuw serviesgoed en bestek gekocht. De eetkamer was koud en vies. Nu is het plafond geïsoleerd, er is geschilderd en er hangen mooie afbeeldingen van voedsel aan de muren. Ook is er een kachel aangeschaft. De kook- en eetruimte is nu fris en hygiënisch. De kinderen krijgen nu weer een warme maaltijd op school. Iedere groep heeft zijn eigen kleur servies.

Aanvankelijk wilden we ook de buitenspeelruimte opknappen, maar het bleek moeilijk om een echt veilige ruimte voor de kinderen te creëren. Door de lange, koude winter en de lange zomervakantie zou een buitenruimte bovendien weinig in gebruik zijn. Samen met de school hebben we daarom besloten hiervoor in de plaats een binnenspeelruimte te maken. Er was toevallig net een grote kamer vrijgekomen die opgeknapt is en van spelmateriaal voorzien. De kinderen waren heel blij met het nieuwe speelgoed.

Awat: plafondisolatie
Nieuw geïsoleerd plafond van Awat


 
Kennisuitwisseling
Om de lesmethodes te verbeteren proberen we om kennisuitwisseling tussen Nederlandse instellingen of deskundigen en de scholen in Koerdistan tot stand te brengen. 
Er is om te beginnen een vragenlijst naar de school Awat gestuurd met vragen over de kinderen en de manier waarop wordt gewerkt. Stichting Soz Fonds heeft daarna enige voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in Nederland bezocht. Daar zijn foto’s en video’s van speel- en leermaterialen gemaakt, die aan Awat zijn gegeven. Hiermee kan de school ideeën opdoen en eventueel spelmateriaal zelf maken. Bovendien hebben mensen met ervaring in het speciaal onderwijs opgeschreven hoe er in Nederland gewerkt wordt.Klik hier voor meer foto's van de school.
 
Klik op de naam van een andere school om te zien wat we daarvoor gedaan hebben:
de school Hiwa voor dove/slechthorende kinderen
de school Runaky voor blinde/slechtziende kinderen
de school Vincent voor lichamelijk gehandicapte kinderen