Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch
Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
De bestuursleden zijn:

Voorzitter: Soza Gaffaf-Samal
Secretaris: Majorie Leurdijk-Smit
Penningmeester: Hans Schwarte
Lottie Schenk-de Jong
Angeline Joordens

 

Het bestuur wordt daarnaast actief ondersteund door Dorien Kres en Agink Berwary.

 

Naast het bestuur zijn er ook veel vrijwilligers die ons steunen. Wij kunnen hen niet allen hier bedanken, maar zijn hen zeer dankbaar voor hun steun. Zie ook het dankwoord van Soza Gaffaf-Samal.