Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch

Contact

Om contact met de stichting te krijgen kunt u bellen, e-mailen of schrijven naar:

Stichting Soz Fonds

Lindepark 87
1185 LD Amstelveen
020-4410836 of 06-43256206
www.sozfonds.nl
info@sozfonds.nl
 
Voor het overmaken van een gift:

Rekeningnummer: NL98INGB00004807904
t.n.v. Stichting Soz Fonds, Amstelveen

Het Soz Fonds is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan het Soz Fonds kunt u daarom aftrekken van het belastbaar bedrag bij de aangifte inkomstenbelasting. Ons RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 814875257.
 
Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34 23 41 77