Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch
Dankwoord van de voorzitter

Veel mensen in Nederland hebben direct of indirect geholpen bij het oprichten van Stichting Soz Fonds, zoals mijn collega’s, mijn lerares Nederlands, de interculturele vrouwengroep in Amstelveen, de notaris die onze statuten officieel maakte en vele andere mensen die hun bijdrage hebben geleverd. Ik wil deze mensen heel hartelijk bedanken, omdat ik dankzij hun steun mijn wens om kinderen in Koerdistan/Noord-Irak te helpen vorm heb kunnen geven. De ambassadeur van Irak in Den Haag heeft ons zijn steun toegezegd.

Mijn docent praktische psychologie mevrouw Maya Jasker heeft naast haar financiële bijdrage ook steun toegezegd bij het bekend maken van de stichting, de fondsenwerving en de uitwerking van de plannen.

Ook in Koerdistan/Noord-Irak wil ik allereerst mijn voorbeeld in het leven, de oom die mij heeft opgevoed en mij in mijn leven inspireert en daardoor tot dit plan bracht, heel hartelijk bedanken. Dit geldt natuurlijk ook voor alle goede vrienden die hielpen om het ook ter plekke uitvoerbaar te maken.

Al deze mensen hebben zich belangeloos als vrijwilliger ingezet.

Nu de stichting met haar werk is begonnen hebben nog meer mensen ons geholpen.

Vliegmaatschappij Roza Travel wil voor ons gratis goederen naar Koerdistan/Noord-Irak vervoeren, daarmee helpen zij de stichting enorm, omdat sommige noodzakelijke goederen niet ter plekke verkrijgbaar zijn.

Verschillende scholen voor speciaal onderwijs in Nederland waren bereid ons informatie en praktische adviezen te geven. Ook mochten we hun speciale materialen en werkwijze fotograferen en filmen om als instructie van de leerkrachten in Koerdistan/Noord-Irak te gebruiken.

Dedicon (voorheen Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken) heeft ons via één van haar mensen geholpen met de gift van zeer nodige, ter plekke niet verkrijgbare materialen (zoals braillepapier) voor de school van slechtziende en blinde kinderen. 
 

Mijn dank gaat ook uit naar alle mensen die hier niet zijn genoemd, maar wel een bijdrage hebben geleverd aan het Soz Fonds.

 

Soza Gaffaf