Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch
Financiering

Stichting Soz Fonds wordt gefinancierd door bijdragen van particuliere donateurs en door subsidies van instellingen. Kijk onder Ons steunen hoe u donateur kunt worden of een andere bijdrage kunt leveren.
Giften aan het Soz Fonds mogen afgetrokken worden van het belastbaar inkomen, omdat de stichting door de belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl).

Het Awatproject wordt financieel ondersteund door kledinginzameling KICI.

 

Stichting Soz Fonds wil verder textielsorteerder Faritex B.V. bedanken voor ondersteuning van het Awatproject.

Daarnaast is voor het Hiwaproject subsidie toegekend van de 
gemeente Amstelveen, het Hermusfonds, de Fiep Westendorpstichting, het Co Schippersfonds, de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en door de Koerdische overheid. Voor het Samalproject hebben we eveneens subsidie gekregen van het NCDO:
ncdo