Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch

Hiwa: school voor dove en slechthorende kinderen

Informatie over de school
Deze school in Sulamanya is in 1982 opgericht. Vanaf het begin is er veel werk verzet en zijn er veel kinderen geholpen. De directeur en de leraren hebben grote zorg en liefde voor de kinderen, maar deze school is gehuisvest in een oud gebouw en voldeed niet aan de eisen die je aan de omgeving voor deze groep kunt stellen.

De Hiwa-school heeft twee niveau’s:
Met het eerste niveau, voor kleuters, is drie jaar geleden gestart. Er zijn nu vijftien kinderen tussen vier en zes jaar in deze groep. De leerkrachten hebben het initiatief genomen voor deze groep met jonge kinderen; het is belangrijk kinderen voor het zevende jaar goed te begeleiden en voor te bereiden op de basisschool, waar ze op hun zesde naartoe gaan.
Het tweede niveau is de basisschool, deze functioneert sinds de oprichting in 1982. Er zijn zes klassen met samen 92 leerlingen van zes tot 
zeventien jaar. Op dit moment is er nog geen apart vervolgonderwijs, waardoor ook de oudere kinderen lang op de basisschool moeten blijven.


School Hiwa
de speelplaats van Hiwa

Opknappen en inrichten van de school
De voorzitster van het Soz Fonds heeft ter plekke met de directeur en de leerkrachten overleg gevoerd. Om de lokalen goed te kunnen inrichten wilden de leerkrachten graag weten welk lesmateriaal wordt gebruikt in het Nederlandse
onderwijssysteem voor dove en slechthorende kinderen. Daarom zijn er als voorbeeld foto's gemaakt in Nederlandse scholen voor dove en slechthorende kinderen van klaslokalen en lesmateriaal.

Er zijn een handenarbeidruimte (kunstkamer) en een toneelkamer ingericht. Er is tapijt aangebracht, er is geschilderd en er zijn gordijnen en wandversiering opgehangen. De plafonds zijn geïsoleerd. De hele school gebruikt deze ruimtes, ook als vergaderruimtes. De kinderen genieten ervan. Deze vrolijke inrichting is een heel nieuwe ervaring voor hen.
Daarnaast zijn de plafonds van de eerste etage, waar zich de leslokalen bevinden, geïsoleerd.
Ook zijn er leer- en spelmiddelen aangeschaft die geschikt zijn voor deze kinderen, zoals puzzels, spellen en plaatjesboeken.
 
nieuwe kunstkamer
opgeknapte en geïsoleerde handenarbeidruimte


Kennisuitwisseling

Stichting Soz Fonds heeft op Nederlandse scholen voor dove en slechthorende kinderen en op een congres informatie verzameld. We hebben gesproken met veel ervaren mensen uit dit onderwijs. Er is documentatiemateriaal vertaald in het Koerdisch en tot een leerplan gemaakt.

Op een congres in Dohuk in Koerdistan is dit gepresenteerd en er wordt nu met het plan geëxperimenteerd op scholen in Sulamanya, Dohuk en Kirkuk. Er zijn foto’s gemaakt van klaslokalen en lesmateriaal in Nederland, zodat de scholen weten hoe er in Nederland wordt gewerkt. Er wordt gewerkt aan een instructievideo over het onderwijssysteem in Nederland.

We hebben verder contact gelegd met Kentalis, een Nederlandse organisatie die zich specialiseert in het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen. Kentalis International heeft ook ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Samen met hen zijn we het Hiwaproject gestart: een project voor
verbetering van het onderwijs aan drie scholen voor dove en slechthorende kinderen in Sulamanya, Arbil en Dohuk. Klik op deze link voor meer informatie.


Nog niet alle teksten zijn vertaald. Mensen die willen helpen met vertalen van teksten vanuit het Nederlands naar het Koerdisch zijn dringend nodig en zeer welkom, voor meer informatie klik op ons steunen.Klik hier voor meer foto's over het opknappen van de school.


Klik op de naam van een andere school om te zien wat we daarvoor gedaan hebben:
de school Awat voor verstandelijk gehandicapte kinderen
de school Runaky voor blinde/slechtziende kinderen
de school Vincent voor lichamelijk gehandicapte kinderen