Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch

Welkom bij Stichting Soz Fonds

Waar is Stichting Soz Fonds nu mee bezig?
In april 2012 zijn twee bestuursleden van Stichting Soz Fonds in Koerdistan geweest om te inventariseren welke hulp nodig is voor het onderwijs aan verstandelijk gehandicapte kinderen. De school voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Arbil gebruikt een methode voor lezen en rekenen die de school in Sulamanya ook graag wil gebruiken. Verder hebben de leraren veel praktische vragen, zoals wat je kunt doen als een kind moeilijk gedrag heeft of hoe er in Nederland onderwijs aan autistische kinderen wordt gegeven. In het Awatproject gaan we aan de slag met alle vragen.

Wat heeft Stichting Soz Fonds tot nu toe gedaan?

In 2009 en april 2010 hebben trainingsreizen plaatsgevonden in samenwerking met het Nederlandse expertisecentrum voor doven en slechthorenden, Kentalis International. Experts van Kentalis hebben de leerkrachten van dovenscholen uit vier steden getraind, het Hiwaproject. Tijdens de training leren de leraren nieuwe manieren van onderwijs, waarbij de leerlingen veel actiever bij de lessen worden betrokken en er meer gebruik wordt gemaakt van visuele hulpmiddelen. Alle betrokkenen ter plekke zijn zeer enthousiast over de kennis en de praktische vaardigheden die zij opgedaan hebben. 

Stichting Soz Fonds heeft in 2007 vier scholen voor gehandicapte kinderen opgeknapt en van hulpmiddelen voorzien. Kijk voor meer informatie en foto's op: onze activiteiten in Koerdistan.

oude keuken
opgeknapte keuken
oude keuken van Awatschool opgeknapte keuken van Awatschool


Wat wil Stichting Soz Fonds?
Stichting Soz Fonds zet zich in voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak. De stichting doet dit door bestaande scholen voor gehandicapte kinderen te ondersteunen. Dit gebeurt door het opknappen en inrichten van de gebouwen, het verstrekken van leer- en spelmateriaal en het verbeteren van het onderwijssysteem. 
 
In Koerdistan bevindt zich een groep deskundigen die de projecten samen met Stichting Soz Fonds uitvoert en controleert. Zowel de stichting in Nederland als de uitvoerende groep in Koerdistan bestaat geheel uit vrijwilligers.

Waarom is de stichting opgericht?
Stichting Soz Fonds is opgericht op 21 juli 2005 door Soza Gaffaf. Zij
is afkomstig uit Koerdistan/Noord-Irak en woont sinds 1996 in Nederland. Haar vader werd in 1982 tijdens de oorlog tussen Irak en Iran om het leven gebracht. Het is haar wens om via Stichting Soz Fonds ter nagedachtenis aan haar vader hulp te bieden aan kinderen in haar geboorteland.

Waar staan de naam en het logo voor?
Het Koerdische woord soz betekent liefde. De vlinder in het logo staat voor de kinderen, de narcis is de nationale bloem van Koerdistan en symboliseert daarmee Koerdistan.

Hoe kunt u ons ondersteunen?
Kijk onder Ons steunen hoe u een financiŽle of andere bijdrage kunt leveren.