Stichting Soz Fonds

voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak


Nederlands   * Koerdisch

Help Stichting Soz Fonds

 
Stichting Soz Fonds kan haar projecten niet waarmaken zonder uw bijdrage. Doneren is mogelijk via een directe overmaking. Daarnaast kunt u ook online doneren.
Giften aan het Soz Fonds mogen afgetrokken worden van de belasting, omdat de stichting door de belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (zie voor meer informatie 
www.belastingdienst.nl).

 
Voor het overmaken van een gift:

Rekeningnummer: NL98INGB00004807904

t.n.v Stichting Soz Fonds, Amstelveen

 
Direct online doneren is mogelijk via deze link:    
online doneren klik hier
 

Niet-financiŽle ondersteuning
Naast een geldelijke donatie zijn braillemachines of onderwijsmaterialen voor gehandicapte, dove of blinde kinderen gewenst. Wij zorgen dat dit op de juiste plek komt.
 
De hulp kan ook gegeven worden door actief de stichting te ondersteunen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met vertalen van Koerdische teksten in het Nederlands en andersom.

Heeft u tijd of middelen, neemt u dan contact met ons op:

Stichting Soz Fonds
Lindepark 87
1185 LD Amstelveen
Tel: 020-4410836 en 06-43256206
E-mailadres: info@sozfonds.nl